Persoane interesate

vineri, 9 martie 2012

PROIECT INSCRIS CAER 2012 “LADA DE ZESTRE A ROMÂNILOR”
 (89x4, 1Kb)  (89x4, 1Kb)  (89x4, 1Kb)
FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiectele ce sunt cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2012


                                                                       Avizat,

           Insp. educativ ISJ/ISMB Diana Ciorbagiu Naon


INFORMAȚII DESPRE APLICANT

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  SCOALA CU CLS I-VIII GHIDICI
Adresa completă  LOC. GHIDICI, STR. EMIL NĂICULESCU NR 2
Nr. de telefon/fax  0251-323058
Persoană de contact  prof. Stănărîngă Carmen, Coordonator de proiecte și programe al Scolii cu cls I-VIII Ghidici, e-mail stanaringacarmen@yahoo.com,  tel. 0768765879
ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:
-Inspector  Diana Ciorbagiu Naon
-Director   prof Vladimir Costencu
-Coordonator proiect : prof Stanaringa Carmen
 -Cadre didactice Scoala cu cls I-VIII Ghidici

A.                INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului “LADA DE ZESTRE A ROMÂNILOR”

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul dumneavoastră)
a.       cultural – artistic  X
b.      tehnico - stiintific
c.       sportive - turistic
d.      educație civică
e.       altele (precizaţi)                                                                          

B.                 REZUMATUL PROIECTULUI  

          Poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut.
                                                                                       Vasile Alecsandri
            Dorim sa invatam elevii sa aprecieze frumusetea portului popular, a dansului si a cantecului romanesc,a mestesugurilor traditionale atat de mult apreciate in tara, cat si in afara ei. De aceea consideram ca acest proiect educational trebuie sa evidentieze valorile, traditiile si obiceiurile romanesti.
            Acest festival este o modalitate de transmitere si pastrare a tezaurului nostru folcloric in randul elevilor din ciclul primar și gimnazial.
            Editia  I se va desfasura la  Căminul cultural Ghidici  judetul Dolj in data de 6 aprilie 2012.

Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a.      Ce fel de activitate este  FESTIVAL  - CONCURS   NATIONAL
b.      Numar de elevi implicati 135
c.       Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
           1. Constituirea si organizarea echipei    - 1.09.2011
           2. Elaborarea proiectului                        - 2.09.2011
     3. Inaintarea actelor pentru avizare       - 16.11.2011
           4. Lansarea proiectului                            -28.11.2011
           5. Inscrierea partenerilor pentru momentul artistic – 1-31.03.2012
           6. Inscrierea partenerilor la sectiunea creatie plastica si primirea lucrarilor-1-15.03.2012
7. Realizarea expozitiei cu lucrarile plastice primite – 1.04.2012
8. Festivalul –concurs -6.04.2012
9. Analiza rezultatelor proiectului -5.05.2012
     10.Diseminarea informatiilor  cu privire la activitatile desfasurate in cadrul proiectului  pe site-ul școlii - 8.05.2012

d.      Parteneri
INSPECTORATUL JUDETEAN DOLJ;
CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ;
INSPECTORATUL JUDETEAN SUCEAVA;
INSPECTORATUL JUDETEAN MEHEDINȚI;
INSPECTORATUL JUDEȚEAN TIMIȘ;
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ BĂILEȘTI;
CLUBUL COPIILOR POIANA MARE;
LICEUL GH. ST. MARINCU POIANA MARE
                    PRIMĂRIA GHIDICI
                

C.                PREZENTAREA PROIECTULUI
           D.1.  Cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești prin respectarea, practicarea și transmiterea lor generației actuale și viitoare.


D.2. Obiectivul general /scopul
                    Cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești prin respectarea, practicarea și transmiterea lor generației actuale și viitoare.

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului
                 OBIECTIVE  SPECIFICE:
-          01- să promoveze prin cântec și dans popular, șezători și obiceiuri locale, frumusetea artei populare romanești;
-          02- să dobândească sentimente de dragoste și respect pentru tradițiile, obiceiurile și folclorul românesc;
-          03- să consolideze colaborarea dintre școala, familie și comunitate, în scopul orientării și aprecierii valorilor tradiționale.

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
                    Elevii din invatamantul primar și gimnazial

D.5. Durata proiectului  
              septembrie 2011-mai 2012

D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conțină informațiile de mai jos pentru fiecare activitate)
                        a. Activitatea nr 1
b. Titlul activităţii
           Prezentarea unui moment artistic
-          solist muzica populara  - o singura piesa(cu acompaniament sau fara)
-          grup vocal folcloric – 2 piese
-          obiceiuri si sezatori – 15 minute
-          dansuri populare  - 5-7 minute
      Acompaniamentul poate fi realizat cu formatie sau cu negativ.


c. Data/perioada de desfăşurare 6.04.2012; INTRE ORELE 12:00 ȘI 19:00
d. Locul desfăşurării Căminul cultural Ghidici
e. Participanți (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)
f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
*      solist muzica populara  - o singura piesa(cu acompaniament sau fără);
*      grup vocal folcloric – 2 piese;
*      obiceiuri si șezători – 15 minute;
*      dansuri populare  - 5-7 minute.
                   Acompaniamentul poate fi realizat cu formatie sau cu negativ.
g. Responsabil: prof. Stănărîngă Carmen
h. Beneficiari: elevii, părinții, cadrele didactice, comunitatea locală
i. Modalităţi de evaluare
                          EVALUAREA va cuprinde analiza produselor activitatii .
                        a. Activitatea nr 2
b. Titlul activităţii
                       Creatie plastica
                       REGULAMENT DE PARTICIPARE
         Inscrierea participantilor se va face pe baza fisei de inscriere(model anexat).
Lucrarile plastice vor avea pe spate eticheta cu numele elevului, clasa, scoala, numele cadrului didactic. Un cadru didactic poate trimite 4 lucrari plastice. Lucrarile vor fi trimise pe adresa :
stanaringacarmen@yahoo.com. Diplomele vor fi trimise prin e-mail pe adresa cadrului didactic.
       Pentru sectiunea artistica ,inscrierea se va face pe baza fisei de inscriere, trimisa pe adresa de e-mail  stanaringacarmen@yahoo.com  in perioada 1.03.2012 – 31.03.2012. Repertoriul trebuie sa fie specific localitatii sau zonei de provenienta. Componenta grupului sa fie pana la 20 elevi din clasele I-XII.Juriul va aprecia autenticitatea momentelor,costumatia si recuzita, calitatea interpretarii. Se vor atribui premii de excelenta si premii pentru locurile I,II,III, insotite de diplome.
      Festivalul va fi filmat si se va realiza un DVD care va fi trimis participantilor la cerere.
      Concursul este fara taxa de participare.
      Dupa finalizarea inscrierilor pentru sectiunea artistica,se va intocmi programul zilei de 6 aprilie care va fi comunicat pe adresa de e-mail a cadrului didactic.
      Pentru informatii –telefon 0768765879 prof. Stănărîngă Carmen
                                  -e-mail  stanaringacarmen@yahoo.com    
REZULTATE :-presa locala
                         -prezentare didactic.ro  power point
MONITORIZARE : raportul specific fiecarei activitati, intocmirea portofoliului actiunii
EVALUAREA va cuprinde analiza produselor activitatii .
DISEMINARE :
-publicarea proiectului pe site-ul ISJ Dolj
-expozitie la Scoala cu cls I-VIII Ghidici
-articole in presa
VALORIZARE: educarea elevilor in sensul pretuirii si respectarii traditiilor si obiceiurilor romanesti.

                        c. Data/perioada de desfăşurare 6.04.2012; INTRE ORELE 09:00 ȘI 12:00
d. Locul desfăşurării Școala cu cls I/VIII Ghidici
e. Participanți (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc)
f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri
                Activitatea constă în desemnarea echipei de proiect şi în stabilirea modului de desfăşurare pentru fiecare dintre activităţile cuprinse în proiect. Vor fi stabilite responsabilităţi pentru fiecare dintre membrii echipe, astfel încât să se asigure coordonarea eforturilor instituţiilor participante.
g. Responsabil: prof. Stănărîngă, Carmen prof. Bigea Livioara, prof. Deca Cristina, prof. Voica Mariana, prof. Mugescu Ligia, prof. Stanculeasa Cristina.
h. Beneficiari: elevii, părinții, cadrele didactice, comunitatea locală
                  i. Modalităţi de evaluare discuţii de grup, discuţii pe marginea alcătuirii echipei de proiect.

                         EVALUAREA va cuprinde analiza produselor activitatii
a.       Activitatea 3
b.      Titlul activităţii: Centralizarea lucrărilor
c.       Data/ Perioada de desfăşurare: aprilie 2012
d.      Locul desfăşurării: Scoala cu cls. I-VIII Ghidici
e.       Număr de participanţi:   elevi (echipa de proiect: elevi, profesori, părinţi)
f.       Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Lucrările vor fi grupate pe următoarele secţiuni:
- secţiunea elevi.  Pictura traditionala: pe sticlă, vase, ouă;
                             Descrierea unor obiceiuri traditionale – nunta, moarte, Craciun, Paște,costume populare,  obiceiuri gastronomice zonale(in format word).
       Lucrările nu se restituie. Nu se percepe taxă de participare.
      O comisie alcătuită din 7 profesori va verifica dacă lucrările îndeplinesc condiţiile de participare. Responsabil: prof. Stanaringa Carmen, prof. Bigea Livioara, prof. Deca Cristina, prof. Voica Mariana, prof. Mugescu Ligia, prof. Stanculeasa Cristina.
g.      Beneficiari: elevii şi profesorii care participă la concurs
h.      Modalitate de evaluare: măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor, raport al responsabililor de activitate

a.       Activitatea 4
b.      Titlul activităţii: Constituirea juriului. Jurizarea lucrărilor
c.       Data/ Perioada de desfăşurare: aprilie 2012
d.      Locul desfăşurării:  Scoala cu cls. I-VIII Ghidici
e.       Număr de participanţi: membrii juriului stabilit conform Regulamentului
f.       Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: După centralizarea datelor, se vor stabili membrii juriului, conform Regulamentului. Jurizarea lucrărilor se va face conform criteriilor cuprinse în Regulamentului de desfăşurare a concursului.
Responsabili: prof. Calin Valentin, prof. Dorobantu Petrisor, prof. Bigea Livioara, prof. Voica Mariana, prof. Mugescu Ligia, prof. Stanculeasa Cristina, prof. Stanaringa Carmen
g.      Beneficiari: elevii şi profesorii participanţi la concurs
h.      Modalitate de evaluare: evaluare/ dezbatere, analiza documentelor, rapoarte verbale ale participanţilor      

a.       Activitatea 5
b.      Titlul activităţii: Premierea elevilor participanţi
c.       Data/ Perioada de desfăşurare:  aprilie-mai  2012
i.        Locul desfăşurării: Scoala cu cls. I-VIII Ghidici
a.       Număr de participanţi: 43 elevi, echipa de proiect, 5 părinţi, alţi elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale în calitate de spectatori.
a.      Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Festivitatea de premiere va fi precedată de o dezbatere pe tema Lada de zestre a românilor”nr 1
b.      .  Se vor acorda diplome pentru pentru cele mai bune lucrări şi diplome de participare pentru toţi participanţii. Premiile vor consta în cărţi.
      Responsabili:director: prof. Vladimir Costencu,  prof.    Voica Mariana, prof. Mugescu Ligia, prof. Stanculeasa Cristina, prof. Stanaringa Carmen
c.       Beneficiari: elevii şi profesorii premiaţi, participanţii la festivităţile de premiere
d.      Modalitate de evaluare: fişa de autoevaluare, jurnalul, chestionare (întrebări selectare-marcare; scale, întrebări deschise), grilă de observare

b.      Activitatea 6
c.       Titlul activităţii: redactarea revistei „Lada de zestre a românilor ”nr 3
d.      Data/ Perioada de desfăşurare: iunie
e.       Locul desfăşurării:  Scoala cu cls. I-VIII Ghidici
f.       Număr de participanţi: ….elevi, 10 profesori, 20 de părinţi  
g.      Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Lucrările premiate şi cele care vor fi selectate de către responsabilii de activitate vor fi cuprinse în cadrul revistei. Pe lângă aceste lucrări, vor fi solicitate şi impresii ale participanţilor la proiect. În măsura în care va fi posibil, vor fi selectate şi introduse în cuprinsul revistei şi imagini surprinse în timpul activităţilor.  
h.      Responsabili: prof. Stanaringa Carmen, prof. Voica Mariana, prof. Bigea Livioara
i.        Beneficiari: participanţii la activităţile presupuse de concurs
j.        Modalitate de evaluare: măsurarea nivelului de participare, analiza documentelor, raport al responsabililor de activitate


D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum și metodele de evaluare a acestor rezultate  
            IMPACTUL: La finalul acestui proiect, elevii participanti vor promova traditiile si obiceiurile romanesti prin respectarea, practicarea si transmiterea acestora.
D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului
I. Evaluare internă a proiectului (coerenţă scop-obiective-activităţi-metode-evaluare-indicatori). Proiectul este structurat conform cerinţelor formulate pentru tipul de educaţie căruia i se încadrează. Legătura dintre componentele proiectului (scop-obiective-activităţi-metode-evaluare-indicatori) permite punerea în practică a acestuia. Evaluarea produselor din perspectiva unor criterii obiective, asigură atingerea obiectivelor propuse în proiect.
II. Evaluare externă a aproiectului (indicatori).    
Metode de evaluare a rezultatelor:
Forme de evaluare folosite:
- evaluarea de parcurs (formativă);
- evaluarea  finală (sumativă).
Metode (instrumente) de evaluare:
·         măsurarea nivelului de participare (cuantificări ale participării la activităţi, a resurselor folosite-calculatoare, cărţi, rapoarte scrise, rapoarte verbale privitoare la proiect, numărul de accesări la Internet etc.);
·         analiza documentelor;
·         discuţii de grup;
·         evaluare/dezbatere;
·         fişa de evaluare;
·         fişa de autoevaluare;
·         jurnalul;
·         chestionare (întrebări selectare marcare; scale, întrebări deschise);
·         grilă de observare.

D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
           Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi elevii participanţi. Aceştia vor putea, într-un cadru diferit de cel şcolar, să-şi exprime liber consideraţiile asupra temei dezbătute. În acelaşi timp, elevii îşi vor exersa competenţele obţinute la cursuri în legătură cu modul de abordare a unei teme, alegerea mijloacelor de argumentare potrivite, alcătuirea unei lucrări cu caracter ştiinţific, îmbinarea cunoştinţelor din domenii diferite într-o lucrare presupunând o abordare unitară. Nu în ultimul rând, vor deveni mai conştienţi de rolul fiecăruia dintre ei în sustinerea si abordarea unei teme, mai informaţi şi mai încrezători în forţele proprii, putând să-şi verifice capacităţile creatoare prin comparaţie cu ceilalţi participanţi. Din punctul de vedere al profesorilor, cunoaşterea elevilor va fi mai profundă, deoarece preocupările extraşcolare ale elevilor sunt mai puţin cunoscute. Profesorii vor putea aprecia mai bine personalitatea elevilor, deschiderea lor spre activităţi cu conţinut cultural artistic şi implicare socială.
              Pentru părinţi, proiectul va fi un prilej de a aprecia rezultatele eforturilor depuse de către profesori şi educatori. La fel de important va fi interesul arătat de instituţiile implicate în proiect faţă de activităţile elevilor, dimensiunea educativă a activităţilor.
  Comunitatea va putea să evalueze, sub alt aspect decât cel al rezultatelor şcolare, munca profesorilor şi elevilor.          

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului
            SUSTENABILITATE SI DURABILITATE: Posibilitatea continuarii proiectului si in anul urmator. Posibilitatea continuarii proiectului si in anul urmator În ceea ce priveşte resursele umane, deschiderea elevilor şi profesorilor spre activităţi extracurriculare, spre munca în echipă, sunt confirmate de rezultatele obţinute în urma participării la acest gen de activităţi organizate în şcoală sau în afara ei.  
Resursele materiale necesare desfăşurării proiectului sunt la îndemâna şcolilor angajate în proiect o parte dintre spaţiile din şcoală, calculatoare, imprimante, internet etc.
Din punct de vedere financiar, cheltuielile estimate nu sunt foarte mari, aceasta putând fi acoperită din fondurile de care dispune şcoala sau cu sprijinul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, eventual a unor sponsori în cazul în care cheltuielile prevăzute vor fi depăşite.      

 
D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia  
           Promovarea proiectului se va realiza, în principal, prin intermediul site-ului şcolii, unde vor fi postate toate informaţiile necesare pentru participarea la simpozion. În activitatea de promovare vom primi sprijin şi din partea institutiei cu care colaborăm, respectiv Primăria Ghidici,  care poate contribui la promovarea activităţilor, precum şi de o revistă care poate populariza concursul printre elevi.
            La fel de importantă în promovarea simpozionului va fi colaborarea cu celelalte organizatii partenere.
             Nu în ultimul rând, şcoala are o bună colaborare cu mass-media locale, care în permanenţă au sprijinit activităţile cu caracter educativ desfăşurate la nivelul şcolii.
Partenerii implicaţi în proiect vor oferi sprijin în organizarea activităţilor prin intermediul elevilor şi profesorilor participanţi la proiect.  
                 Parteneriatele încheiate cu UNICEF  prevăd  sprijin reciproc în desfăşurarea unor activităţi comune.
            De asemenea, Primăria Ghidici are un reprezentant în Consiliul de administraţie al şcolii, prin intermediul căruia putem beneficia de sprijin logistic şi material.
            Desfăşurătorul programului va fi trimis tuturor participanţilor înscrişi on-line,la data de  30 martie 2012.
ü  Produsele activităţilor vor fi publicate în revista  Lada de zestre a românilor, nr 1 (cu ISSN), pe CD-uri didactice; filmul activitatiii va fi postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean  Dolj; se vor acorda diplome de participare și premii
ü  Nu se percep taxe de înscriere.
            DISEMINARE :
-publicarea proiectului pe site-ul ISJ Dolj;
-expozitie la Scoala cu cls I-VIII Ghidici;
-expozitie la  Biblioteca Municipală Băilești;
-articole in presa.
           VALORIZARE: educarea elevilor in sensul pretuirii si respectarii traditiilor si obiceiurilor romanesti.

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină)
                 PARTENERI: Primaria Ghidici –Primar,ing. Tache Constantin
                                         Comitetul cetatenesc de parinti Scoala cu cls.I-VIII   GhidiciD.                DEVIZ ESTIMATIV PENTRU 2012

Nr. crt.
Descrierea cheltuielilor

Fonduri din sponsorizări
Finanţare solicitată
MECT 2012
RON 
Total sumă
RON
Finanţări anterioare pe acelaşi proiect (anul 2011)
Surse sponsorizari
MECT
TOTAL
2011
1
premii
1.500 RON 
 -

4.000 RON 

2.000 RON
5000 RON


11.000RON


 -

 -
 -


-


3.500RON
  
2
consumabile
 2.000 RON
 -recuzită
 
 -


TOTAL RON
 3.500RON
 -F.        ALTE INFORMAȚII DESPRE APLICANT
a. Tipul unităţii de învăţământ  SCOALA CU CLS I-VIII GHIDICI
b. Număr total cadre didactice 21
c. Numărul elevilor înmatriculaţi 298
d. Numărul cadrelor didactice participante la proiect 15
e. Numărul elevilor participanţi la proiect 132
f. Numărul claselor/ cercurilor participante la proiect şi tipul/profilul acestora 5
g.  Participări anterioare la alte programe/proiecte (dacă au existat alte participări, enumerați mai jos titlurile proiectelor, perioada de desfășurare și finanțatorul)

G.      INFORMAȚII DESPRE POTENȚIALII PARTENERI
G.2. Unitățile școlare partenere (dacă există):
a. Adresa completă
b. Nr. de telefon/fax
c. Adresă poştă electronică /Site
d. Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact);

G.1. Alte instituții implicate în proiect (dacă există):
a. Adresa completă
b. Nr. de telefon/fax
c. Adresă poştă electronică /Site
d. Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact):

H.                În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanțare MECTS, doresc ca proiectul să fie inclus în CAE:
a.      DA *
b.      NUANEXA  1

FISA DE INSCRIERE
FESTIVALUL –CONCURS
TRADITII SI OBICEIURI ROMANESTI
GHIDICI   2012
SECTIUNEA   PROGRAM ARTISTIC

Subsemnatul .........................................................................................  indrumator al formatiei/ ansamblului/ solistului/ grupului vocal ................................................................................  de la Scoala ............................ ........... ........................................... din localitatea ................................... judetul ............................................  telefon ................................, e-mail ...................................................particip cu un numar de ......... elevi.
Descrierea momentului artistic ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................FISA DE INSCRIERE
FESTIVALUL –CONCURS
“    TRADITII SI OBICEIURI ROMANESTI ”
GHIDICI 2012
SECTIUNEA CREATIE  PLASTICA

Unitatea scolara ..............................................................................
Adresa scolii ..............................................................................................................................................
Numele cadrului didactic ................................................................
Specialitatea ....................................................................................
Clasa ...................................
Telefon ................................. e-mail .................................................
Sunteti rugati sa scrieti o adresa de e-mail corecta , diplomele se vor primi in format electronic.Nr.crt.
         Numele si prenumele elevului
                 Titlul lucrarii (375x122, 4Kb)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Totalul afișărilor de pagină